Reflectiegesprek opvoeding

Wat vind ik nu echt belangrijk in de opvoeding?

In hoeverre mag ik mijn kind stimuleren in een specifieke richting?

Hoe wil ik omgaan met (mijn) levensbeschouwing of religie in de opvoeding?

Welke school of welk kinderdagverblijf past bij mijn kind en bij mij?

 

Zoek je als opvoeder soms naar bezinning? Even stilstaan bij wat je nu eigenlijk vindt en doet? Of zorgvuldig stilstaan bij een lastige beslissing zoals de schoolkeuze?

 

Meres gaat graag met jou of jullie in goed gesprek! In een reflectiegesprek opvoeding begeleidt Meres bij het dieper nadenken over de opvoeding. Dit kan een gesprek zijn met één ouder/opvoeder, maar in veel gevallen zal het een gesprek zijn met beide ouders/opvoeders.

 

Reflectiegesprek opvoeding

 

Hoewel het reflectiegesprek ondersteunend kan zijn voor jou als opvoeder, is het niet bedoeld voor het oplossen van concrete opvoedingsvragen/-spanningen. Een reflectiegesprek is vooral gericht op je ideeën over opvoeding: wat vind je belangrijk en hoe verhoudt zich dat tot je opvoedingskeuzes?

 

  • Korte intake vooraf via e-mail of telefoon.
  • Na de intake ontvang je per e-mail enkele vragen om over na te denken voorafgaand aan het reflectiegesprek.
  • Een reflectiegesprek duurt anderhalf uur en vindt in principe plaats bij jou thuis.
  • Kosten per reflectiegesprek: € 60,= incl. BTW*

 

*De tarieven zijn uitsluitend van toepassing op de pakketten. Als je hiervan afwijkt, gelden andere tarieven. Meres hanteert algemene voorwaarden.