Educatie

Zoek je een gastspreker? Meres zet aan tot denken via een pakkende lezing, workshop, inspiratiesessie of cursus, bijvoorbeeld over:

 

  • Pedagogische visie of onderwijsvisie. Dit kan een lezing zijn over een specifieke visie en/of een workshop waarin professionals begeleid worden om verder over hun visie na te denken.
  • Dilemma’s in opvoeding/onderwijs. In een lezing of workshop begeleidt Meres professionals bij het verder nadenken over een dilemma waarmee zij te maken hebben in hun werk in bijvoorbeeld het onderwijs, de kinderopvang of een andere pedagogische/educatieve setting.
  • Reflectie op de actualiteit.
  • Levensbeschouwelijke of religieuze opvoeding/onderwijs/educatie.
  • Autonomie(ontwikkeling) in opvoeding/onderwijs/educatie.
  • Waardenopvoeding

 

Meres denkt graag vrijblijvend met je mee over andere mogelijke thema’s.

 

Tarief*:
Per eenheid uitvoeringstijd rekent Meres 4 x uitvoeringstijd aan voorbereiding, met een uurtarief van € 35,= exclusief BTW.

Bijvoorbeeld: je wilt een workshop van anderhalf uur. Dat betekent (90 minuten x € 35,00 = € 52,50) + (90 minuten x 4 = 6 uur voorbereidingstijd x € 35,00 = € 210,00) = € 262,50

 

  • Als je dezelfde lezing of workshop meerdere keren wilt laten uitvoeren, betaal je de voorbereidingstijd slechts één keer.
  • Het tarief is inclusief intakegesprek (persoonlijke afspraak) en evaluatie (per e-mail of telefoon).

 

*Het tarief is uitsluitend van toepassing op het bovengenoemde. Indien u hiervan afwijkt, gelden andere tarieven. Meres hanteert algemene voorwaarden.